Arrangementer Fritid — 13 februar 2011

IBK generalforsamling

Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19:00

I Idestrup Forsamlingshus, Kirkevej 19, 4872 Idestrup

 

Dagsorden ifølge foreningens love

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kasserers beretning.

4. Beretning fra seniorformand.

5. Beretning fra ungdomsformand.

6. Indkommende forslag.

7. (forslag sendes til formanden 8 dage før Generalf.) Valg af bestyrelse og suppleant.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

 

Bestyrelse

Formand: Per N. Olsen (på valg modtager genvalg)

Næstf./Sekretær: Andreas Østergaard (ønsker ikke genvalg)

Kasserer: Jørgen Christiansen (ønsker ikke genvalg)

Seniorformand: Vita Bang

Ungdomsformand: Dorthe M. Nielsen (ønsker ikke genvalg)

Suppleant: Jørgen Christiansen (på valg) indtrådt 2010

 

IBK medlemmer mød op på generalforsamlingen og få indflydelse.

Med venlig hilsen

IBK´s Bestyrelse

 

Relaterede indlæg

Share

About Author

Debat Admin

(0) Readers Comments

Comments are closed.