Idestrup & Omegns Grundejerforening

Foreningen forsøger at varetage grundejernes interesser overfor kommune o.lign.

Foreningens blad Budstikken udkommer 4 gange om året. Dette blad kan også blive dit talerør.

Alle medlemmer kan leje / låne redskaber, højtryksrenser med tilhørende fliserenser og kloakslange, æresport, flagstænger og trailer., m.v.

Bliv medlem og deltag i lodtrækningen om to flasker rødvin. Kontingentet er kun 130 kr om året.

Med venlig hilsen
Formand Kaare Andresen
21392607
E-mail kca@privat.dk

Indmeldelse ved kasseren Bjarne Simonsen Nyvang 26 Idestrup 25 18 20 85

Læs mere på: www.idestrup.info