Idestrup & Omegns LokalRåd

Idestrup & Omegns LokalRåds formål er:

  1. At samarbejde om fælles interesser for Idestrup og omegn, indadtil og udadtil.
  2. At fremme udviklingen i området, socialt, kulturelt og økonomisk.
  3. At understøtte bosætning, foreningsliv og erhvervsliv i området.
  4. At lægge særlig vægt på initativer, der gavner børn og unge i området.
  5. At styrke samarbejdet mellem lokalsamfundets interessenter, myndigheder og politikere.

 

Bestyrelsen for Idestrup & Omegns LokalRåd består af følgende personer:

  • Frode Vest Hansen (formand) Kontakt: Tlf.: 2023 8750 eller via e-mail formand@iolr.dk 
  • Vibeke Andersen (Næstformand)
  • Preben Løj (kasserer)

Se mere på www.iolr.dk