Idestrup Pensionistforening

Foreningsnavn: Idestrup Pensionistforening

Kontakt: Villy Vinder
Adresse: Stoubyvej 61
Postnr/by: 4872 Idestrup

Telefon: 5417 7127

Aktivitet:
Idestrup Pensionistforening medvirket til at skabe indhold og danne socialt netværk gennem aktiviteter og socialt samvær mellem ældre i lokalområdet.

Andet:
For nærmere oplysnigner kontaktes Villy Vinder