Idestrup Børnehave

Idestrup Børnehave

I Idestrup Børnehave arbejdes der med “åbne” døre i selvstændige grupper, der selv tilrettelægger det pæd. arbejde udfra børnegruppernes behov, forældresamarbejdet m.m.

Børnehaven arbejder struktureret, med fast personale, fast grupperum, fast dagsrytme.

Der er naturligvis også ture ud af huset, emnearbejder på “tværs” af grupperne, ferietid eller andre fælles aktiviteter, der bryder hverdagen. Alt er tilrettelagt udfra børnehavens målsætning, som har Tryghed og trivsel som vigtige elementer.

Du kan læse mere om Idestrup Børnehave på idestrupboernehave.guldborgsund.dk

 

******************************

Sengerand til børn og babyer