Idestrup Kirke

 
 
Idestrup Kirke
Møllevej 22A
4872 Idestrup

Myndighedsadresser vedrørende Idestrup Sogn :
Spørgsmål og blanketter vedrørende fødselsanmeldelse, navngivning og navneændring
skal rettes/sendes til:

Sognepræst Benedikte Knudsen
Møllevej 35
4872 Idestrup
Fridag: Fredag

Telefon: 54 14 80 77
e-post: bekn@km.dk

Spørgsmål og anmeldelse vedrørende dødsfald og begravelse skal rettes/sendes
til begravelsesmyndigheden:

Sognepræst Benedikte Knudsen
Møllevej 35
4872 Idestrup
Fridag: Fredag

Telefon: 54 14 80 77
E-mail: bekn@km.dk

Graver Kenneth Andersen
Strandvej 5
4800 Nykøbing F.
Træffes tirsdag til fredag mellem 12:00 – 13:00 på graverkontoret,
Møllevej 24
4872 Idestrup
Tlf. nr. 24 48 28 48

Gravermedhjælper Anette Friis Kaare
Kirkevej 48 A
4872 Idestrup
Tlf. nr. 27 21 07 51

Bygningssagkyndig Ib Andresen
Nyvang 7
4872 Idestrup
Tlf. nr. 54 14 84 56

Organist og korleder
Iben Romme
Tværgade 47
4800 Nykøbing F.
Tlf. nr. 60 24 58 84
E-mail: iben.rom@gmail.com

Kirkebetjening
Helen Christensen (Kaffe- og rengøringsdame)
Tåstrupvej 10
4872 Idestrup
Tlf. nr. 54 14 80 08

Kirkebil
Kan bestilles til alle gudstjenester på telefon 70 25 25 25

 


 

Menighedsrådet for Idestrup Sogn

Knud Erik Skafte Christensen (Formand)
Pregehøjvej 10, Tjæreby
4800 Nykøbing F
Tlf. nr. 54 14 80 99
E-mail: geskafte@gmail.com

Søren Bonde (Næstformand, kasserer og kirkegårdsudvalgsmedlem)
Højstedgårdparken 8
4872 Idestrup
Tlf. nr. 42 74 03 12
E-mail: s.bonde@ekuvert.dk

Charlotte Sørensen (Præstegårdsudvalgsformand)
Møllevej 48
4872 Idestrup
Tlf. nr. 61689070
E-mail: chasoe74@gmail.com

Jytte Brund (Kirkeværge, kontaktperson og præstegårdsudvalgsmedlem)
Hasselvej 11
4872 Idestrup
Tlf. nr. 54 14 88 52
E-mail: jbrund@live.dk

Kirsten Bonde (Præstegårdsudvalgsmedlem)
Højstedgårdvænget 25
4872 Idestrup
Tlf. nr. 54 14 83 25
E-mail: thorkild-kirsten@hotmail.com

Regnskabsfører Karin Skovgaard
Oregårdsvej 1
4780 Stege
Tlf. nr. 55 81 35 70
E-mail: ks@karinskovgaard.dk