Nyheder — 12 oktober 2011

Bedre vilkår for foreningsarbejdet

Idestrup og omegns lokalråd (IOLR) holdt repræsentantskabsmøde i onsdags. Nu trækker lokalrådet i arbejdstøjet.

Henover sommeren fik Lokalrådet besked fra Guldborgsund Kommune om at de havde fået støtte fra kommunens Landdistriktspulje, som er beregnet til at styrke lokale initiativer der kan fremme bosætning og bedre vilkår i kommunens landdistrikter. Hele 250.000 kr. har foreningen fået, så forude venter et stort arbejde med at få realiseret alle idéerne i Lokalrådets ansøgning.

Skal skaffe yderligere 125.000
Men der kan ikke bruges penge fra tilskuddet før der er fremskaffet yderligere kr. 125.000. På mødet i onsdags nedsatte repræsentantskabet en arbejdsgruppe, som skal arbejde med at skaffe medfinansiering til kommunens tilskud. Foreløbig består arbejdsgruppen af Frode vest Hansen, formand for lokalrådet, Thomas Zacchi fra Idestrup Privatskoles bestyrelse, Carina Woollhead, borger i Idestrup (billedet).

”Det er en god idé at vi har lokalrådet, for det kan skaffe midler, som kan gavne alle foreningerne i Idestrup og omegn, og ikke kun den forening, som søger. På den måde kan alle komme i betragtning”, siger formanden for lokalrådet, Frode Vest Hansen. ”Vi vil nu fortsætte med at søge fondsmidler, så vi kan gennemføre de tiltag, som også kommunen har valgt at støtte”, fortsætter han.

Landsbycenter
Lokalrådet ønsker at lave et landbycenter med et fælles foreningssekretariat, så de lokale foreninger kan hente hjælp og vejledning til bestyrelsesarbejdet. På lidt længere sigt er det tanken, at Lokalrådet skal kunne bistå foreningerne med nogle af de administrative opgaver, som fx regnskaber og kontingentindbetaling, fundraising mv. igennem en projektansat ressourceperson.

På den måde håber man at kunne lette noget af foreningsarbejdet, sådan at det bliver nemmere at få besat poster i bestyrelserne på de årlige generalforsamlinger, og nemmere at søge projektpenge udefra, fordi man samler alle oplysninger på et sted i byen. Lokalrådet har fået lokaler på Idestrup Privatskole, som de er ved at indrette med et par arbejdspladser, mødebord mv. Der er også tanker om at samarbejde med skolen om at lære børnene om hvad en forening egentlig er for en størrelse.

”Men vores ansøgning er ikke kun om foreningsarbejde. I ansøgningen har vi beskrevet en række idéer, til hvordan man kan tiltrække flere borgere til området. Vi vil gerne lave en lille velkomstpakke til nye tilflyttere, ligesom vi regner med at lave en form for elektronisk formidling af alle de mange aktiviteter, som hele tiden foregår i området”, slutter Frode Vest Hansen.

Der er nok at gå i gang med for det nye Lokalråd for Idestrup og Omegn. Næste møde i repræsentantskabet finder sted den 9. november 2011. Man kan følge med i Lokalrådets arbejde på hjemmesiden, www.iolr.dk.

Relaterede indlæg

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.