Institutioner Nyheder — 14 marts 2010

Præsentation af kommissorium for kvalitetssikring af skolevæsenet i Guldborgsund Kommune.

Tirsdag den 9. marts havde skolebestyrelsen på Krogløvskolen indkaldt forældre til orienteringsmøde hvor kommunens kommissorium for kvalitetssikring af skolevæsenet i Guldborgsund Kommune blev præsenteret. Baggrunden for denne orientering var at oplyse om præmisserne for den kommende handling og samtidig afvæbne en del af de myter, der altid vil opstå, når præcise præmisser ikke kendes. Ca.100 forældre var mødt frem til en konstruktiv dialog.

Ingen beslutninger taget
Præsentationen som skoleledere og skolebestyrelsesformænd blev præsenteret for på møde på Guldborgsund rådhus 25.2 blev præsenteret og kommenteret af skolebestyrelsesformand John Rasmussen. Skolebestyrelsesformanden refererede udvalgsformand Janne Hansen og direktør for opvækst og velfærd Alma Larsens udsagn om, at der på ingen måde er taget beslutning om de konkrete handlinger.

Skolen som omdrejningspunkt
Skolebestyrelsen og forældrekredsen ser trygt på processen – og der var enighed om at der i Idestrup er en rigtig god skole som er omdrejningspunkt for det aktive liv, der er i byen med sfo, børnehave, idrætshal, fritidsliv, handelsliv, virksomheder, plejehjem, kirke mv.

Krogløvskolen kan løfte opgaven
Det vigtigste er at børnene i lokalområdet får en kvalificeret undervisning, der vil kvalificere dem som selvstændige individer, der kan begå sig på arbejdsmarkedet og som samfundsborgere. Denne opgave var der bred enighed om at Krogløvskolen vil kunne løfte – Skolebestyrelsen fremhævede at Krogløvskolen vil kunne honorere de præmisser, som kommunen har opsat til at kvalitetssikre det fremtidige skolevæsen. Skolebestyrelsen fremhævede blandt andet med udgangspunkt i den kvalitetsrapport som kommunen har lavet vedrørende skolevæsenet i Guldborgsund kommune, at Krogløvskolen ved 9. Klasses afgangsprøve i 2009 havde det bedste karaktergennemsnit blandt skolerne i Guldborgsund kommune og at udgiften pr. elev i normalklasser på Krogløvskolen ligger under Guldborgsund kommunes gennemsnit (kr 33.784 pr. elev i 8/9). I baggrundsmaterialet som blev udleveret på møde på rådhuset 25.2 fremgik det at skolens klassekvotienter er over kommunens gennemsnit nu og i fremtiden.
På UU Lolland-Falster hjemmeside www.ungudvej.dk kan det ses at ingen elever, der forlod 9.kl. på Krogløvskolen i juni 09 har afbrudt den ungdomsuddannelse, som de er påbegyndt.

Høj faglig kvalitet
Omkring fagligheden er Krogløvskolen godt dækket ind – skolen arbejder med velfungerende team, hvor lærernes faglighed udnyttes og hvor planlagt fravær og dele af sygefravær i høj grad dækkes af klassens andre lærere, så eleverne får høj faglig kvalitet.

Bæredygtige skoler
I oplægget til en kommende kvalitetssikring af skolevæsenet i Guldborgsund kommune tales der om bæredygtige skoler med to spor på hver årgang. Bygninger og lokaler på Krogløvskolen er topmoderne og nyistandsatte og der er fællesfaciliteter (fællesrum, bibliotek, faglokaler og adgang til sportshal mv), som kan rumme flere elever. En udvidelse til to spor vil således kun kræve tilbygning af 6-7 almindelige klasselokaler (500 kvm a 15.000 = ca. kr. 7,5 mill.) og ville dermed give endnu flere elever mulighed for at opleve en veldrevet og faglig kompetent skole.

Skolebestyrelsen ved Krogløvskolen.

John Rasmussen
Skolebestyrelsesformand

 

Relaterede indlæg

Share

About Author

(1) Reader Comment

  1. Vi har for år tilbage meget bevidst valgt at bosætte os i Idestrups nærmiljø (Ulslev), vi er begge vokset op her, og kunne ikke forestille os bedre rammer for vores børns opvækst. En god og kompetent skole med trygge og nære omgivelser ydermere med rigtig gode muligheder for en aktiv fritid. Vi har en datter i 2 klasse og vores anden datter starter i SFO`en til 1 April, og tanken om at man gør sig overvejelser om at lukke Krogløvskolen er næsten ikke til at holde ud. Man splitter en stor gruppe velfungerende børn, hvilke konsekvenser vil det få får nærmiljøet i Idestrup???? Vi vil IKKE eksporteres til Svaneskolen, da vi ikke finder det faglige niveau tilstrækkeligt. Vores børn skal ikke undervises i store klasser på op til 30 elever. Privatskolerne i Nykøbing har ikke plads til flere, hvad gør vi så? Tankerne er mange, så hvis vi på nogen måde kan være med til at støtte op stiller vi gerne op.
    Med Venlig Hilsen
    Familien Boesen
    Østersøvej 31
    4872 Idestrup