Nyheder — 24 oktober 2015

IOLR (Idestrup & Omegns LokalRåd) holdte det første af to informationsmøder torsdag den 22. oktober i Idestrup Forsamlingshus om etablering af lynhurtigt Fiber-bredbånd til Idestrup og omegn.

 

Stor interesse
Mere end 120 mennesker var mødt frem og alle udviste stor interesse og spørgelyst. Først bød Frode Vest Hansen (formand IOLR) velkommen til de mange fremmødte og overgav derefter ordet til Thomas Zacchi som kort fortalte hvorfor IOLR er gået ind i arbejdet med at skaffe lynhurtigt Fiber-bredbånd til Idestrup og omegn og hvad det vil betyde for byen og de enkelte borgere.

Efter en kort kaffe-/kage-pause kom turen til Jens Tang fra Fibia som IOLR havde inviteret til at fortælle nærmere omkring de praktiske elementer i at etablere et lynhurtigt Fiber-bredbånd.

Fiber i byer omkring Idestrup
Jens Tang kunne fortælle, at der allerede er lagt fiber i mange af de omliggende byer og at der i langt de fleste byer, hvor Fibia har været involveret i etablering af Fiber-bredbånd, har været en meget stor tilslutning blandt borgerne.

Fibia har, sammen med IOLR, udvalgt et område som dækker Idestrup, Sønder Ørslev, Ulslev, Tjæreby, Sønder Tåstrup, Elkenøre og Sildestrup. Der var enkelte fremmødte på mødet som noterede sig, at deres hus lå lige uden for det valgte område og tilbagemeldingen var meget klar; Disse huse skal også tilmelde sig på Fibias hjemmeside, da området som vil blive dækket, meget nemt kan blive udvidet hvis der bliver stor tilslutning i det oprindelige, valgte område.

Idestrup og omegn fiber kort

Det er faktisk ikke dyrt
IOLR har sammen med Fibia lavet en pakke som alle kan tilslutte sig hvor de maksimalt binder sig for en 6 måneders tilslutning til en pris af kun 1.394,- for tilslutning til Fibernet og hurtigt internet i 6 måneder. En lille pris for at være med til at sikrer, at udviklingen ikke kører forbi Idestrup og samtidig en lille pris for at sikre huspriser og hussalg i området.

Gerne Fiber i hele Idestrup sogn
IOLR ser gerne, at hele Idestrup sogn bliver dækket med Fiber, men på landet vil der altid være huse/gårde som ganske enkelt ligger for langt fra andre huse til at det vil være rentabelt for Fibia at tilslutte dem. Fibia er dog meget fleksibel og andre løsninger kunne nemt komme på tale for disse huse, hvor ejeren fx selv på egen jord kunne grave fiber ned og derfor kun ville skulle betale 12,50 kr. pr. meter for de materialer, som Fibia efterfølgende skulle bruge samt blæsning af fiber gennem nedgravet rør. De husstande som ligger udenfor det markerede område bør tage kontakt til Fibia for at se om der kan findes en løsning, som begge parter kan leve med.

 

Mål for tilmeldingerne: 371 husstande
Deadline for tilmelding: 29. november 2015

 

 

 

Fiber-bredbånd en fremtidssikring
Der er ingen tvivl om, at etablering af Idestrup og omegn som Fiberby vil være et stort skridt hen imod en fremtidssikring af landsbyområdet som en A-spiller i den digitale infrastruktur og vil i høj grad være med til at sikre at alle huse, også i fremtiden, kan sælges.

Det blev fx på mødet nævnt at potentielle huskøbere, som kommer fra hus/lejlighed med fiber-bredbånd, anser det, at huset har Fiber-bredbånd, som det næst-vigtigste efter prisen på huset.

Hvad kræver det for at Idestrup får Fiber?
Fibia har regnet på hvor mange huse i det valgte områder der skal tilkendegive, at de er interesseret i at få Fiber-bredbånd før det kan betale sig for Fibia at gå i gang med etableringen og det drejer sig om 50% af husene i det markerede område som har 742 huse, altså skal vi have tilkendegivelse fra 371 som ønsker at få Fiber-bredbånd før Fibia begynder gravearbejdet.

Havde du ikke mulighed for at deltage på ovennævnte informationsmøde
Så har du mulighed for at deltage på det næste som afholdes i Idestrup Forsamlingshus mandag den 2. november 19:00 til 21:00. Du kan også gå ind på www.fibia.dk/idestrup og tilmelde dig Fiber-bredbånd med det samme.

Næste møde: Mandag den 2. november kl. 19:00

 

 

 

 

Relaterede indlæg

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.