: ' Stormøde'

Privatskolen præsenterer lærerteamet

Tirsdag d. 21. juni præsenterede Idestrup Privatskole ved informationsmødet i Idestrup Hallen de fremmødte forældre og elever for den fremtidige privatskole i byen. Der blev talt visioner, timetal og undervisning på de enkelte klassetrin samt mere [...]

Idestrup tror på en privatskole og på fremtiden

Idestrup Privatskoles Venner havde sat borgerne fra Idestrup stævne i Idestrup Hallen torsdag aften. Tema: Idestrup Privatskole og fremtiden Ca. 300 borgere mødte op for at få en status fra Idestrup Privatskoles Venners bestyrelse, som til [...]

Stormøde i Idestrup Hallen – Bevar Krogløvskolen

Se kort video fra Stormødet i Idestrup Hallen – Bevar Krogløvskolen den 27. april 2010. [...]

Guldborgsund Kommunes Faglige flagskib – Krogløvskolen – foreslået lukket

14. april offentliggjorde Guldborgsund Kommune det administrative oplæg fra Opvækst & Velfærd til en fremtidig skolestruktur i kommunen – under overskriften “Kvalitetssikring af skolevæsenet”. Med det oplæg som er blevet offentliggjort, står 6 skoler i landdistrikterne [...]

Stormøde – Bevar Krogløvskolen

I Guldborgsund Kommunes Administrative forslag for folkeskolerne, er der lagt op til at i alt 6 folkeskoler skal lukkes, heriblandt Kommunens ”Faglige flagskib”, Krogløvskolen. Vi har som forældre og borgere i vores lokalsamfund brug for at [...]